با انواع اختلالات شخصیت آشنا شویم

یک شخص در اختلالات شخصیت ممکن است ناشی از ترکیب چند ویژگی مخرب رفتاری باشد

اختلالات شخصیت، الگوهای مداوم رفتار و تفکر است که باعث ایجاد مشکلات در روابط بین فردی می شود و همچنین ممکن است باعث به وجود آمدن مشکلات یا ناراحتی هایی در فرد مبتلا شود. یک اختلال شخصیت ممکن است ناشی از ترکیب چند ویژگی مخرب رفتاری باشد، برای مثال توافق پذیری پایین و خودشیفتگی زیاد […]

رفتار پرخاشگرانه منفعلانه

رفتار پرخاشگرانه منفعلانه

رفتار پرخاشگرانه منفعلانه، روشی از بیان احساسات منفی مانند عصبانیت یا آزردگی است که به صورت غیر مستقیم بیان می شود. تشخیص رفتارهای شخصیت پرخاشگر، منفعل معمولاً دشوار است و می تواند به روابط در خانه و محل کار آسیب بزند. برخی از مردم به جای آن که آشکارا عصبانی شوند، خصومت خود را به […]