ارتباط بین بیماری ام اس (MS) و افسردگی

بیماری ام اس (MS) و افسردگی

در بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)  میلین، پوشش محافظ اطراف اعصاب آسیب می رساند، این آسیب جریان تکانه های عصبی از مغز به بدن را قطع می کند و هرچه صدمه ای که به میلین وارد شود شدید تر باشد، شدت علائم هم بیشتر می شود. ام اس (MS) اغلب زمانی تشخیص داده می شود […]