تولد کودک و تأثیر عضو جدید بر روابط زن و شوهر

تأثیر کودک بر روابط زن و شوهر تمام جنبه‌های روابط زناشویی

یکی از مراحل مهم در چرخه زندگی، ارتقاء از نقش همسری به والدینی است. سازگار شدن با عضو جدید، تمام جنبه‌های روابط زناشویی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. عواطفی که پیشتر بین زن و شوهر برقرار بود، حالا باید میان سه نفر شکل گیرد. اوقات با هم بودن و تفریح و فراغت دوتایی زن و شوهر […]