تعرض جنسی از سوی «محارم» در قانون جمهوری اسلامی ایران

تعرض جنسی از سوی «محارم» در قانون جمهوری اسلامی ایران

صحبت از «تعرض جنسی به کودکان» در جامعه‌ ایران امری تابوست که اکثریت در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. این مسئله البته در سراسر جهان به‌عنوان خشونتی پنهان در جریان است؛ اما قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مسئله‌ تجاوز را مورد اهمیت قرار داده و به آن پرداخته‌ است؟ «تعرض جنسی» دو نوع […]

تولد کودک و تأثیر عضو جدید بر روابط زن و شوهر

تأثیر کودک بر روابط زن و شوهر تمام جنبه‌های روابط زناشویی

یکی از مراحل مهم در چرخه زندگی، ارتقاء از نقش همسری به والدینی است. سازگار شدن با عضو جدید، تمام جنبه‌های روابط زناشویی را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. عواطفی که پیشتر بین زن و شوهر برقرار بود، حالا باید میان سه نفر شکل گیرد. اوقات با هم بودن و تفریح و فراغت دوتایی زن و شوهر […]