اختلال دو قطبی چگونه تشخیص داده می شود؟

اختلال دوقطبی همچنین با عنوان اختلال افسردگی

اختلال دو قطبی همچنین با عنوان اختلال افسردگی – شیدایی نیز شناخته می‌شود. یک بیماری مزمن و تکرار شونده است که بین سطوح بالا از شیدایی و سطوح پائین از افسردگی در نوسان است. افسردگی گسترده ‌ترین ویژگی بیماری است. مرحله مانیا یا شیدایی معمولاً شامل ترکیبی از تحریک‌ پذیری، عصبانیت و افسردگی، با سرخوشی […]