بهترین روش درمان اضطراب چیست؟

روش درمانی رفتاری _ شناختی، در خط مقدم درمان اضطراب قرار دارد.

روش درمانی رفتاری _ شناختی، در خط مقدم درمان اضطراب قرار دارد. این درمان عملی و مبتنی بر زمان، به افراد کمک می کند تا تحریف های شناختی که اضطراب بر آنها تحمیل می کند را بشناسند، به آنها کمک می کند تا به شیوه ای ایمن با ترس های خود مواجه شده و تکنیک […]

روان درمانی؛ راهی به سوی زندگی خلاق و با نشاط

روان درمانی راهی به سوی زندگی خلاق

این روزها در قرن بیست و یکم شرایط زندگی و تعامل با دیگران سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل شده است. ازاین‌رو مراجعه به اهل فن و متخصصان بهداشت و سلامت روان در بسیاری از امور روزمره و مراحل پیچیده زندگی از تولد تا مرگ، در همه عرصه‌ها بسیار کارساز است و در تعارض‌ها و ناامیدی‌ها […]

اعتیاد چیست؟

یک فرد معتاد از ماده ای استفاده می کند یا به رفتاری عادت می کند که علت این کار او، اثرات پاداشی است که در نتیجه آن عمل دریافت می کند. در نتیجه مشوق قانع کننده ای در اختیار او قرار می گیرد تا آن فعالیت را علیرغم تاثیرات مخربی که دارد مجددا تکرار کند. […]