آیا عشق برای داشتن یک رابطه خوب کافی است؟

مردم ابراز عشق را تنها در یک رابطه عاشقانه با شریک زندگی خویش جستجو می‌کنند

عشق یکی از عمیق‌ترین احساساتی است که بشر تاکنون شناخته است. عشق انواع مختلفی دارد، اما بسیاری از مردم ابراز عشق را تنها در یک رابطه عاشقانه با شریک زندگی خویش جستجو می‌کنند. روابط عاشقانه برای این افراد، یکی از معنی‌دارترین جنبه‌های زندگی را تشکیل می‌دهد و منشأ شکوفایی عمیقی برای آنها محسوب می‌شود. در […]