راه‌های مقابله با استرس ورود به مدرسه

استرس ورود به مدرسه در برخی از کودکان

ترس از مدرسه در برخی از کودکان به فوبیا تبدیل می‌شود که عامل اصلی آن ترس از معلم، درگیری در مدرسه، تنبیه، دور ماندن از منزل و مادر و … است. برخی کودکان به خصوص افرادی که وابستگی شدیدی نسبت به والدین از جمله مادران‌شان دارند به محض جدایی از آنها و رفتن به مدرسه […]