تعرض جنسی از سوی «محارم» در قانون جمهوری اسلامی ایران

تعرض جنسی از سوی «محارم» در قانون جمهوری اسلامی ایران

صحبت از «تعرض جنسی به کودکان» در جامعه‌ ایران امری تابوست که اکثریت در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. این مسئله البته در سراسر جهان به‌عنوان خشونتی پنهان در جریان است؛ اما قوانین جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه مسئله‌ تجاوز را مورد اهمیت قرار داده و به آن پرداخته‌ است؟ «تعرض جنسی» دو نوع […]