بسته های مشاوره تلفنی و آنلاین

در مشاوره آنلاین بسته به شدت استرس، رویکردهای درمانی متفاوتی را می تواند در اختیار شما قرار دهد.

مشاوره آنلاین چیست؟

هر روش درمانی که روانشناس یا مشاور از طریق اینترنت با مراجع در ارتباط باشد را مشاوره آنلاین یا مشاوره اینترنتی می گویند بنابراین فرایند درمان در مشاوره آنلاین با مشاوره حضوری تفاوت اساسی ندارد فقط تفاوت در شیوه ارتباط بین مراجع و درمانگر است.

مشاهده همه 4 نتیجه