ارتباط مستقیم تغذیه نامناسب با سلول‌های تولید مثل ضعیف

تغذیه نامناسب

تغذیه چه تأثیری بر بدن انسان دارد؟  تغذیه به صورت کلی از قبل از تشکیل نطفه تا لحظه مرگ بر سلامت انسان‌ها نقش بسزایی دارد. نوع تغذیه، شیوه زندگی و خواب کافی در طول شبانه‌روز سه فاکتور محیطی مهم هستند که تأثیر مستقیمی ‌بر روی متابولیسم بدن و هورمون‌سازی دارند به طوری که تغذیه نامناسب و […]