اهمال‌کاری دقیقه 95

اهمال کاری

می‌دانم چرا هر وقت قرار است کاری انجام بدهم، آنقدر طول می‌کشد و تا زمان تحویل آن، انجامش را به تعویق می‌اندازم. هر وقت امتحان دارم تا شب امتحان درس نمی‌خوانم؛ آن وقت مجبورم تا صبح قهوه بخورم که بتوانم بیدار بمانم و درسم را تمام کنم. پرداخت قبض‌های آب و برق را آنقدر به […]