صدای اعتیاد را بشنویم، بیخ گوشمان است!

صدای اعتیاد را بشنویم، بیخ گوشمان است

امروزه اعتیاد پدیده‌ای است که تقریباً خیلی از خانواده‌های ایرانی را درگیر کرده و مشکلات زیادی را هم برای افراد معتاد و هم خانواده‌های آنان ایجاد کرده که لزوم توجه به این موضوع را در جامعه ایجاب می‌کند.   در نشست تخصصی آسیب‌شناسی اعتیاد در محیط کار، در حیطه مددکاری اجتماعی در صنعت که در […]

صدایی که شنیده نمی‌شود!

صدایی که شنیده

کودک آزاری و حقوق کودکان مقوله‌ای است که همواره از سوی کارشناسان امر مورد بحث قرار می‌گیرد و سالانه شاهد موارد زیادی از خشونت علیه کودکان هستیم؛ همچنین در یک سال اخیر شاهد وقایع بسیار اسفبار در مورد کودکان بوده‌ایم که قلب انسان از شنیدن آن به درد می‌آید؛ کودکانی که توانایی حمایت از خود […]