راه رسیدن به موفقیت!

راه رسیدن به موفقیت!

همان طور که به تعداد تک تک آدم ها تعریف برای مفهوم موفقیت می توان یافت، زندگی در یک بعد خلاصه نمی شود و موفق شدن در تمامی جنبه های زندگی عملا امکان پذیر نیست. شاید رسیدن به حد قابل قبولی از موفقیت در چندین بعد، موفق ترین جایگاهی باشد که یک فرد بتواند در […]

ضرورت آموزش مهارت‌های کنترل خشم در کودکان

کنترل خشم در کودکان

پیمان، فقط ۱۳ سال از سنش می‌گذرد و اخیراً حدود ۲ ماه از کودکی‌اش را در یکی از مراکز کانون اصلاح و تربیت، سپری کرده است که بالاخره، پدر هرطور شده با گرو گذاشتن سند و وثیقه و جبران خسارتی که وارد کرده، او را برمی‌گرداند. چهره‌اش گرفته و عبوس است و سرش را بالا […]