چالش‌های تشخیصی و درمانی اختلال دوقطبی در ایران

اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی بیماری بیولوژیک با مؤلفه‌های ژنتیکی قوی است که نیاز به مدیریت درازمدت دارد. شیوع نوع یک این اختلال در گذشته یک درصد تخمین زده می‌شد؛ اما مطالعات اخیر شیوع ۳/۳ درصد را نیز مطرح کرده‌اند. این اختلال در صورت عدم درمان به‌موقع می‌تواند منجر به عوارض و ناتوانی قابل‌توجهی شود. لذا افزایش آگاهی‌ها […]

آیا ازدواج، اختلال روانی را درمان می‌کند؟

ازدواج اختلال روانی

صدای مکالمه دو خانم با منشی به گوش می­رسد (همراه با ایشان سایر مراجعین نیز شروع به پچ‌پچ کردن می‌کنند). «هیسسسسسسس! ساکت باشید؛ اینجا مطب است. هرچه آقای دکتر بگویند؛ با خودشان صحبت کنید.» صدای منشی بود که به گوشم می‌رسید. چند ثانیه بعد پس از تق‌تقی، در باز شد. خانم جوانی و به دنبالش […]