ارتباط موثر در خانواده و زمینه‌ شکوفایی استعدادهای کودکان

برقراری ارتباط بین اعضای خانواده

تعریف شما از ارتباط چیست؟ ارتباط فرایندی است که در آن اطلاعات و احساسات مبادله می‌شود و مانند یک خیابان دو طرفه است که اصول و قواعدی دارد که اگر رعایت نشوند پیوند اعضای خانواده مناسب نخواهد بود و در خانواده‌ای که اعضای آن ارتباط نداشته باشند، محبت، صمیمیت و عشق نیز بین افراد خانواده […]