ما پدر و مادر کسی نیستیم!!!

پدر و مادر کسی نیستیم

لاله می‌گوید: «من و همسرم بچه نمی‌خواهیم و قصد بچه‌دار شدن نداریم.» وقتی از او می‌پرسم که آیا نگران تنهایی‌اش در دوران پیری نیست، می‌گوید: «چرا نگرانم، اما وقتی به آمادگی خودم و همسرم نگاه می‌کنم، می‌بینم اگر بچه‌دار شوم، زندگی سه نفر را خراب کرده‌ام، خودم، همسرم و فرزندمان. از طرفی، فرزندان امروزی خیلی […]