رضایت زناشویی و عشق

رضایت زناشویی و عشق

خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که افراد به وسیله‌ی انتظارات، عشق و محبت، علائق، و دلبستگی‌های هیجانی نیرومند، دیرپا، و متقابل با یکدیگر پیوند یافته‌اند. ممکن است شدت این انتظارات، عشق و محبت، علائق و دلبستگی‌ها در طی زمان تغییر کند، اما باز هم در سراسر زندگی به بقای خود ادامه خواهند داد. ازدواج […]

دلبستگی در زوجین

نکات مهم مشاوره زوج درمانی دلبستگی در زوجین

بیشتر افراد بر این باورند که پایه‌ی یک رابطه دیرپا و شادی بخش عشق است. چه موانعی بر سر یک رابطه مطلوب وجود دارد؟ یکی از عوامل دلبستگی است. دلبستگی به معنای طلب و حفظ تماس با افراد مهم زندگی است که ویژگی مهم در یک رابطه صمیمانه به شمار می رود. دلبستگی یک گرایش […]

مهم ترین نیازهای عاطفی در رابطه زوجین

مهم ترین نیازهای عاطفی در رابطه زوجین

محبت: محبت یعنی ابراز و آشکار کردن عشق. محبت نماد امنیت حمایت، آرامش و تأیید است و بخشی بسیار مهم و حیاتی در هر ارتباطی. وقتی مردی به همسرش محبت می‌کند این پیامها را به او انتقال می‌دهد. تو برای من مهم هستی و من به تو توجه دارم. من نگران مشکلاتی هستم که تو […]