دکتر انوشه امین زاده مشاوره فردی و پیش از ازدواج

 

سوابق تحصیلی:

♦ دانش‌ آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران

♦ دانش‌ آموخته دوره دکتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی

♦ احراز رتبه ممتاز دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

♦ گذراندن دوره آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه مک گیل, مونترال, کانادا

♦ کسب رتبه نهم در آزمون سراسری ورودی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۷۹

♦ کسب رتبه سوم در آزمون سراسری ورودی دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳

 

سوابق کاری

♦ استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

♦ استاد راهنمای اول در ۲۰ پایان نامه فوق لیسانس

دارای پروانه نظام روان شناسی به شماره ۳۱۱۸

اجرای آزمونهای هوش و شخصیت شامل WISC و WPPSI،INTELLIGENCE SCALE BINET، MCMI، MMPI، NEO، CATELL، MBTI، YSQ

سبک روان درمانی: Schema Therapy ، Schema MODE Therapy ، Mentalization، DBT، CBT، ACT

متخصص rTMS و QEEG

حیطه های درمانی: روان درمانی فردی (افسردگی، اضطراب، وسواس، پنیک، خشم)، اختلالهای شخصیت، مشاوره کودک و نوجوان (فرزندپروی)، مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی

  ترجمه کتاب راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، ۱۳۹۱، انتشارات ارجمند

ترجمه کتاب روان درمانی مشارکتی با کودکان، ۱۳۹۴، انتشارات ارجمند

ترجمه کتاب الفبای پذیرش و تعهد درمانی، ACT به زبان ساده، ۱۳۹۵، انتشارات ارجمند

ترجمه کتاب کار توجه آگاهی برنامه ۸ هفته ای برای رهایی از افسردگی و آشفتگی هیجانی، ۱۳۹۷، انتشارات ارجمند

ترجمه کتاب کنترل هیجانهای شدید با DBT، ۱۳۹۸، انتشارات ارجمند

ترجمه کتاب درمان مبتنی بر ذهنی سازی (Mentalization)، انتشارات ارجمند، …

 مقالات علمی پژوهشی

♦ انوشه امین‌زاده و زهره سرمد. «رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیت‌های بعد از مدرسه»، مجله علمیپژوهشی روانشناسی، فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی، ۳۱، سال هشتم، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۳، صفحه ۳۱۲۲۹۴٫

♦ انوشه امین زاده. (۱۳۸۶). اختلال در یادگیری ریاضی: شناخت عوامل ومؤلفه های اصلی. روان شناسی، عرصه ها و دیدگاهها، به قلم جمعی از مؤلفان (به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر پریرخ دادستان). انتشارات سمت.

♦ انوشه امین‌زاده و زهره سرمد. « تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی، نقش تعدیل کنندگی سطح تحصیلات مادر و جنس دانش‌آموزان»، مجله علمیپژوهشی، فصلنامه روا‌ن‌شناسی تحولی، سال ششم، پاییز۸۸، شماره۲۱، صفحه ۶۰۵۵٫

♦ انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی، »، مجله علمیپژوهشی، فصلنامه روان‌شناسی تحولی، سال ۶، شماره ۲۳، بهار۱۳۸۹

♦ انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. مهارتهای بنیادی در کودکان با ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن. فصلنامه روان شناسی تحولی، سال هشتم، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۱٫

♦ انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. توانایی شاخصهای آزمون نام بردن احتمالی در پیش بینی عملکرد ریاضی. مجله روان شناسی معاصر، دوره هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫

♦ انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. آیا ریختهای مختلف نارسایی توجه/ فزون کنشی در نیمرخ کنشهای جرایی با یکدیگر متفاوتند؟ مجله روان شناسی، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۳٫

    انتخاب روز موردنظر

    بازدیدها: 125