کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق علمی:

• عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

• اخذ مدرک مداخلات روانشناسی در وابستگی به مواد مخدر و مواد محرک (ماتریکس) به مدت 33 ساعت سال 1392

• اخذ مدرک درمان های نگهدارنده از مطالعات ملی اعتیاد ایران سال 1392

• اخذ مدرک درمان نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته سال 1399

  • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: مقایسه خود شفقت ورزی و حساسیت اضطرابی در زنان آزاردیده جنسی شهر تهران و زنان عادی سال 1397

شرکت در کارگاه ها و دوره ها و کنگره های علمی آموزشی:

• دوره درمان با روش سایکو دراما زیر نظر دکتر باقر ثنایی 1389

• دوره تخصصی تشخیص و درمان زیر نظر دکتر فریبا بشردوست سال 1394

• دوره مستر بین المللی معنا درمانی ویکتور فرانکل زیر نظر دکتر پیشیار 1395

• دوره پیشرفته ناهشیار در درمان ترنسپرسونال زیر نظر Francoise Bourzat Professor

• دوره تخصصی درمان رفتاری شناختی دکتر حمیدپور 1397

    انتخاب روز موردنظر

     

    بازدیدها: 11