دکتر سرور حاجی سعید روانشناس و رواندرمانگر

سرور حاج سعید، روانشناس و رواندرمانگر با رویکرد واقعیت درمانی و مدرس رسمی و بین المللی آموزش تئوری انتخاب از موسسه ویلیام گلاسر امریکا است. ایشان در زمینه استعدادیابی و سنجش هوش، تحت سوپرویژن اساتید فعالیت می‌کنند.

  سوابق اجرایی(کیفی)

–    طراحی و اجرای کارگاه 20 ساعته آموزش تئوری انتخاب

–    طراحی و اجرای کارگاه بهبود روابط زوجین مبتنی بر تئوری انتخاب

–    طراحی پکیج کامل 30 ساعته ( من کیستم ؟ ) کشف استعدادها و توانمندی های نوجوانان بر اساس نظریه mmtic، مبتنی بر تئوری انتخاب و ماشین رفتار

–    طراحی و اجرای کارگاه بهبود روابط زوجین مبتنی بر تئوری انتخاب ( 4 روز ،هر روز 4 ساعت )

–    طراحی و اجرای کارگاه روابط درون مدرسه ای مبتنی بر مدرسه ی کیفی گلاسری ( 4 روز ،هر روز 4 ساعت )

–    طراحی و اجرای کارگاه بهبود روابط والدینی ( والد – نوجوان ) مبتنی بر تئوری انتخاب  ( 4 روز ،هر روز 4 ساعت )

–    طراحی و اجرای کارگاه بهبود روابط کارمند-کارفرما ، مبتنی بر تئوری انتخاب  ( 4 روز ،هر روز 4 ساعت )

–    طراحی و اجرای  کارگاه 30 ساعته اصول و مبانی تئوری انتخاب ، 10 جلسه 3 ساعته (جهت والدین مدرسه کیفی)

–    طراحی کارگاه 60 ساعته اصول و مبانی تئوری و اصول مدرسه کیفی ، 20 جلسه 3 ساعته (جهت معلمان)

–    دبیر علمی پانزدهمین جشنواره جلوه های بالندگی در علوم انسانی با موضوع تئوری انتخاب با عنوان ” انتخابی هست ما را بی گمان ” ( تبدیل تئوری های انتزاعی به بروزهای عینی از طریق زبان هنر به صورت نماد و سمبل و نمایش

–    دبیر علمی شانزدهمین جشنواره جلوه های بالندگی در علوم انسانی با موضوع مدرسه کیفی مبتنی بر تئوری انتخاب با عنوان ” نقطه ، سرخط ”  ( یکی از کاربست های تئوری انتخاب )

–    تدوین پروپوزال هفدهمین کاربست تئوری انتخاب با عنوان بهبود رابطه ی والدی – فرزندی در جشنواره جلوه های بالندگی

–    مبدع پکیج گام به گام تا مدرسه کیفی ، مبتنی بر تئوری انتخاب بر اساس اصول قابل اجرا در مدارس ایران

–    تدوین و نویسندگی متن نریشن “مستند تئوری انتخاب در مدرسه “، به سفارش دکتر علی صاحبی ، جهت عرضه در موسسه ویلیام گلاسر در امریکا ، به عنوان یک کار کیفی
–    مدرسه کیفی )

–    طراحی کارگاه 15 ساعته افزایش تاب آوری کودکان از طریق قصه وبازی ( پکیج کامل همراه با داستان ها و بازی های تاب آورانه ) ( 5 جلسه 3 ساعته )

–    برگزاری کارگاه آموزش تئوری انتخاب

–    برگزاری کارگاه آموزش تئوری انتخاب ، دبیرستان دخترانه دوره اول استعدادهای درخشان فرزانگان

–    برگزاری 5 دوره متناوب فرزندپروری با محوریت حل مساله و رفع لجبازی کودکان ، با همراهی گروه صبا

–    برگزاری کارگاه “آموزش تاب آوری از طریق قصه وبازی ” به کودکان بد سرپرست

–    برگزاری کارگاه “من کیستم ” ، در رابطه با مسائل هویتی و شناختی

–    طراحی طرح درس “تاب آورانه ” جهت تدریس و شکوفایی تاب آوری دختران دبیرستان فرهنگ ، به منظور بروز بیرونی مفهوم تاب آوری در جشنواره جلوه های بالندگی علوم انسانی

–    مشاوره های بین فردی در آکادمی ماها   ( زوج درمانی ، پیش از ازدواج ، کودک و نوجوان ، اختلالات روانشناختی )

–    غربالگری و تشخیص اختلالات رفتاری و شناختی دانش آموزان دبستان دوره دوم دخترانه الزهرا ، بر اساس آزمون هوشی استنفورد – بینه و آزمون اندریافت کودکان ( c.a.t) و حمایت درمانی یکساله دانش آموزان از طریق قصه درمانی ، بازی درمانی ، والد درمانی و درمان هیجان محور

–    برگزاری کارگاه ” نگاه خاکستری ” ، بر اساس خطاهای شناختی

    انتخاب روز موردنظر

    بازدیدها: 25