دکتر مرتضی عندلیب

دکتر مرتضی عندلیب عضو هیأت علمی دانشگاه، مشاور خانواده و ازدواج هستند و در زمینه تعارضات زوج، طلاق و خیانت به طور تخصصی مشاوره می دهند. ایشان همچنین مدرس کارگاه‌های تخصصی در زمینه مسائل مربوط به پیش از ازدواج نیز می‌باشند.

با مراجعه به مشاور، روانشناس زوج درمانی خوب، در تهران و رزرو از بهترین روانشناسان تهران مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت خود را درمان کنید.

روانشناس کیست؟

روانشناس کسی است که فرایندهای ذهنی و رفتار انسان‌ها را از طریق مشاهده، تفسیر و ثبت نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و محیط پیرامون‌شان، بررسی می‌کند. روانشناسان سعی دارند که سلامت و رفاه ذهنی همه افراد، اعم از خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع مختلف را تضمین کنند.

دلیل 70 درصد از خیانت زوجین

خیانت در روابط زوجین

خیانت زوجین یا بی وفایی همسر یکی از مسائل بسیار مهم و حتی از دلایل اصلی طلاق بوده و موجب می شود روزانه زوجین بسیاری

    انتخاب روز موردنظر

    بازدیدها: 128