دکتر غزال کیان فرید

مطالب

رواندرمانگر فردی و سکس‌تراپیست

ایشان عضو سازمان نظام روانشناسی کشور هستند و هم اکنون در حال گذراندن سال آخر دکتری روانشناسی می‌باشند و تحت نظارت مدیر کلینیک مشغول کار مشاوره و رواندرمانی می‌باشند.

روان درمانی فردی(افسردگی، اضطراب، وسواس،فوبیا)، اختلالات جنسی، سنجش و ارزیابی شخصیت

مشاورهکارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاورهکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – تهران

مشاورهدکترای تخصصی روانشناسی سلامت

 

درحال ویرایش مطالب…

دوره های گذرانده:

کودک، مشاوره پیش از ازدواجدوره روانپویشی فشرده و کوتاه مدت 200 ساعت (ISTDP)

کودک، مشاوره پیش از ازدواجکارگاه بررسی شخصیت و مکانیزمهای دفاعی 100ساعت

کودک، مشاوره پیش از ازدواجدوره ارزیابی شخصیت سواپ

کودک، مشاوره پیش از ازدواجدوره سکسولوژی مقدماتی و پیشرفته

کودک، مشاوره پیش از ازدواجانجام پروژه تحقیقاتی در مورد اختلال ارگاسم با همکاری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

کودک، مشاوره پیش از ازدواجکارگاه جامع تربیت درمانگر طرحواره درمانی

کودک، مشاوره پیش از ازدواجکارگاه ذهن آگاهی (Mindfuless)

دریافت نوبت

    انتخاب روز موردنظر

    آثار و تالیف

    بازدیدها: 129