دکتر افروز امیراسدی

مطالب

 رواندرمانگر کودک و نوجوان، زوج درمانگر

گرایش دکتری و کارشناسی ارشد ایشان روانشناسی تربیتی و در مقطع کارشناسی، روانشناسی بالینی می‌باشد.

متخصص در حوزه‌های درمانی شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، واقعیت درمانی، توانبخشی شناختی، زوج درمانی (ازدواج و طلاق)، مایندفولنس، مهارتهای زندگی و فرزندپروری هستند و دارای پروانه سازمان نظام روانشناسی کشور می باشند.

درحال ویرایش مطالب…

همچنین ایشان در زمینه:

مشاورهافسردگی

مشاورهاضطراب

مشاورهوسواس

مشاورهپرخاشگری

مشاورهزوج درمانی و خانواده درمانی

مشاورهمشاوره قبل از ازدواج

مشاورهمشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان، آموزش و برگزاری کارگاه‌های مهارتهای ارتباطی و زندگی، فرزندپروری مثبت و مایندفولنس نیز تخصص دارند.

درمان تكمیلی با بهره مندی از دستگاه TDCS و ۱۵ سال کار اجرایی و تدریس در دانشگاه‌های کشور نیز از جمله توانمندی های ایشان است.

دریافت نوبت

    انتخاب روز موردنظر

    آثار و تالیف

    بازدیدها: 12